Cambler

Niedokrwistość aplastyczna

Co to jest niedokrwistość aplastyczna?

Niedokrwistość aplastyczna występuje, gdy szpik kostny wytwarza zbyt mało wszystkich trzech typów komórek krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi. Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek powoduje spadek stężenia hemoglobiny. Zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi powoduje pacjenta podatnego na zakażenia. I zmniejszenie liczby płytek krwi powoduje, że nie tak łatwo nastąpić zatkanie.

Co powoduje niedokrwistość aplastyczna?

Niedokrwistość aplastyczna ma wiele przyczyn. Niektóre z tych przyczyn są idiopatyczne, co oznacza, że ​​występują sporadycznie bez znanej przyczyny. Inne przyczyny są wtórne, wynikające z wcześniejszej choroby lub zaburzenia. Nabyte przyczyny, jednak może zawierać następujące elementy:

 • Historia określonych chorób zakaźnych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu, wirus Epsteina-Barr (EBV), cytomegalowirus (CMV), parwowirus B19, lub wirusów niedoboru odporności u ludzi ( HIV )

 • Historia przyjmowania niektórych leków, takich jak antybiotyki i leki przeciwdrgawkowe

 • ekspozycja na pewne toksyny, takie jak metale ciężkie

 • ekspozycji na promieniowanie

 • Historia choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń

 • chorobą dziedziczną

Jakie są objawy niedokrwistości aplastycznej?

Oto najczęstsze objawy niedokrwistość aplastyczna. Jednak każda osoba może wystąpić objawy inaczej. Objawy mogą obejmować:

Objawy niedokrwistość aplastyczna może przypominać inne zaburzenia Hematologii i krwi lub problemy zdrowotne. Zawsze skonsultuj się z lekarzem diagnozy.

Jak jest niedokrwistość aplastyczna zdiagnozowane?

Oprócz kompletnego wywiadu i badania fizykalnego, procedury diagnostyczne dla aplastyczna niedokrwistość mogą obejmować:

 • badania krwi - może zawierać chemię krwi, ocenę funkcji wątroby i nerek oraz badania genetyczne

 • aspiracja szpiku kostnego i / lub biopsji - procedura, która polega na pobraniu niewielkiej ilości płynu szpiku kostnego (aspiracji) i / lub tkanki stałej szpiku (tzw. biopsja), rdzeń zazwyczaj z kości udowej, należy zbadać w liczbie, Rozmiar i dojrzałości komórek krwi i / lub nieprawidłowych komórek.

Leczenie niedokrwistości aplastycznej:

Specyficzne leczenie aplastyczną anemią będzie określona przez lekarza w oparciu o:

 • w twoim wieku, ogólnego stanu zdrowia i historii medycznej

 • Stopień choroby

 • Twój tolerancji dla określonych leków, procedur lub terapii

 • oczekiwania na przebieg choroby

 • Twoja opinia lub preferencji

Niedokrwistość aplastyczną jest poważne choroby i leczenie zwykle zależy od przyczyny. Dla pewnych przyczyn, można oczekiwać, że po obróbce można jednak występują nawroty odzysku. W leczeniu niskie morfologię krwi, leczenie jest zazwyczaj początkowo podtrzymujące, to znaczy, że jest konieczne, w celu leczenia objawów, lecz nie można wyleczyć daną chorobę. Leczenie podtrzymujące może zawierać:

 • transfuzji krwi (oba czerwone krwinki i płytki krwi)

 • Antybiotykoterapia prewencyjna

 • skrupulatne mycie rąk

 • szczególną ostrożność w celu przygotowania żywności (takie jak tylko jedzenie gotowane jedzenie)

 • unikanie budów, które mogą być źródłem pewnych grzybów

 • leki (w celu pobudzenia szpiku kostnego do wytwarzania komórek)

 • leczenie immunosupresyjne

 • hormonalna terapia