Cambler

Zrozumienie rwa kulszowa

Rwa kulszowa to bóle nóg, często z powodu nacisku na nerw w swojej dolnej części pleców, która łączy się z nerwu kulszowego. Ciśnienie to może zostać uszkodzona dysku lub nieprawidłowego wzrostu kości. Możesz czuć ból, pieczenie, mrowienie lub drętwienie, że strzela w dół nogi.

Ciśnienie z uszkodzonego dysku

Stała zużycia na dysku może spowodować jego osłabienie. Część dysku może naciskać na zewnątrz (herniate). Część dysku może następnie nacisnąć na pobliskich nerwów. Jeśli ta prowadzi do nerwowych nerwu kulszowego, może czuć ból w dół nogi.

Ciśnienie z kości

Dysk może zniszczyć i cienkie z wiekiem. Może to spowodować, że kręgi powyżej i poniżej dysku dotknąć, kładąc nacisk na nerw. Nieprawidłowe narośle kostne zwane ostrogi kostne mogą również tworzyć, gdzie kości ocierają się o siebie. Można zawęzić kanału kręgowego i naciśnij na nerwy.