Cambler

Bezpieczne wskazówki tlenu

Jeśli używasz tlenu, aby pomóc zarządzać objawów POChP, należy obchodzić się z nim ostrożnie. Jest to niezbędne do poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

  • Nie palić podczas używania tlenu, i nie pozwól nikomu palić w pobliżu.

  • Pobyt co najmniej 5 metrów od otwartego ognia, takich jak gazowego pieca, świec lub zapalniczki.

  • Nie stosować produktów na bazie oleju, takie jak kremy i płyny, które zawierają ropę naftową.

  • Zażycie przenośnego urządzenia tlenu do restauracji, usiąść w sekcji nonsmoking.

  • Pojemniki przechowywać w pozycji stojącej w zatwierdzonym koszyka lub bezpiecznego urządzenia pamięci masowej i dobrze wentylowanym miejscu. Utrzymać je co najmniej 8 metrów od podgrzewacza wody lub innego urządzenia, które daje ciepło lub iskry.

  • Gdy nie używając tlenu, należy zamknąć zawór zasilający.