Cambler

Zaburzenia ucha, nosa i gardła

Istnieje wiele chorób ucha, nosa i gardła, które wymagają opieki klinicznej przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Przedstawiono w poniższej katalogu to tylko niektóre z chorób, na które podajemy krótki opis.

Zaburzenia słuchu

Zaburzenia równowagi

Zaburzenia węchu i smaku (zaburzenia chemosensory)

Zaburzenia mowy i głosu

Zaburzenia językowe

Zaburzenia vocal cord

Inne zaburzenia ucha, nosa i gardła

Rak krtani (rak krtani)