Cambler

Celem chemioterapii raka jelita grubego

Chemioterapii leków zabić wszystkie komórki, które szybko rosną, w tym komórek nowotworowych. Chemoterapia jest stosowanie leków do niszczenia komórek nowotworowych. Możesz mieć go za jednego z następujących powodów.

  • Aby pomóc kurczyć guza przed operacją

  • Aby zapobiec nawrotom raka po operacji

  • W leczeniu raka, który rozprzestrzenił się na inne części ciała

  • Aby zwiększyć skuteczność radioterapii poprzez komórki bardziej wrażliwe na promieniowanie

  • W leczeniu raka, który wrócił