Cambler

Terapia przyszła

Co to jest terapia przyszła?

Terapia Przyszła jest "oglądać i czekać", a dokładnie na obserwowaniu i monitorowaniu raka prostaty. To może być zalecana przez lekarza, jeśli rak prostaty jest w bardzo wczesnym etapie, zwłaszcza w przypadku starszych mężczyzn z małych guzów, które są:

  • Oczekuje się, że rosną bardzo powoli

  • Ogranicza się do jednego obszaru prostaty

  • Nie powodując żadnych objawów lub innych problemów zdrowotnych

Ponieważ rak prostaty komórki często rozprzestrzeniają się bardzo powoli, wielu starszych ludzi, którzy mają choroby nie wymagają szerszego leczenia. Jednakże, leczenie zwykle obejmuje oczekującej lekarz rutynowe badania, w tym cyfrowych badań odbytnicy (DRE) oraz antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) badania.

Inne zabiegi, takie jak chirurgia, radioterapia lub terapii hormonalnej, mogą być uznane, jeśli okaże się, że rak rozwija się lub gdy zaczyna powodować objawy.