Cambler

Jak mój lekarz wiem, że mam chłoniaka nieziarniczego?

Jeśli masz lymphomalike objawów, lekarz będzie chciał wiedzieć, dlaczego. Lekarz może zadać pytania na temat tych rzeczy.

  • Ekspozycję na infekcje, takie jak HIV, wirusa zapalenia wątroby typu C lub Helicobacter pylori

  • Historia do leczenia raka

  • Czy kiedykolwiek miał przeszczep narządów

  • Twój narażenie na promieniowanie lub toksycznych chemikaliów

Oprócz zadawanie pytań, lekarz może przeprowadzić badanie lekarskie w celu sprawdzenia, powiększenie węzłów chłonnych lub obrzęk w głowie i ramionach, sprawdzić oddech i spojrzeć na zmiany w skórze. Wyniki tej historii i egzamin mogą być niewystarczające, aby wykluczyć chłoniaka. Lub może wymagać dalszych badań, np. morfologii krwi. W tym teście krwi są sprawdzane dla wielu różnych typów komórek krwi. Lekarz może również trzeba zrobić biopsję. Test ten polega na usunięciu płynu lub tkanki z węzłów chłonnych, guz lub szpiku kostnego.