Cambler

Odrywając się podczas leczenia chłoniaka nieziarniczego

Radzenie sobie ze swoimi uczuciami jest często łatwiejsze, jak dowiedzieć się więcej o swojej chorobie i uzyskać wsparcie. Oto kilka sposobów, możesz uzyskać pomoc. Zadawaj pytania i porozmawiać o swoich obawach z zespołu medycznego. Porozmawiaj z przyjaciółmi i rodziną. Bądź w kontakcie z innymi, którzy mieli chłoniaka. Spotkać się z pracownika socjalnego, psychologa lub psychiatry, lub członek duchowieństwa. Wiele osób z chłoniakiem przejść do grupy wsparcia. Nie mogą one dzielić, czego się nauczyli o chłoniaka i jego leczenia. Oto kilka sposobów, aby znaleźć wsparcie.

  • Poprosić pielęgniarkę lub pracownika socjalnego w szpitalu lub klinice na rekomendacjach. Mogą one sugerować grupę lokalną lub narodową. Wiele z nich oferuje wsparcie emocjonalne, pomoc finansową, transport, opiekę w domu, lub innych usług.

  • Zadzwoń na białaczkę i chłoniaka społeczeństwa 1-800-955-4572. Dostarczają one informacji na temat chłoniaków.

  • Zadzwoń Cancer Information Service National Cancer Instytutu. Można dotrzeć do nich na 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237). Mają informacje na temat zasobów.

  • Zadzwoń europejskiego Cancer Society na 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345). Jest to organizacja non-profit, która pomaga ludziom z rakiem i ich rodzin.