Cambler

Statystyki na temat chłoniaków nieziarniczych

Niektórzy używają statystyk, aby spróbować dowiedzieć się, ich szanse na chłoniaka lub wyleczenia. Jednak statystyki pokazują, co dzieje się z dużymi grupami ludzi. Ale nie ma dwóch takich samych ludzi. Tak więc dane statystyczne nie mogą być stosowane do przewidzenia, co będzie do pewnego użytkownika. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku chłoniaka nieziarniczego, ponieważ istnieje wiele typów. Jak chłoniak postępuje zależy od rodzaju masz.

Oto statystyki z Europejskiego Towarzystwa Onkologii o chłoniaka nieziarniczego.

  • Około 65.980 ludzi będzie mówił mają chłoniaka nieziarniczego w 2009 roku. Szacunkowa 19.500 umrze z nim w Europie.

  • Chłoniaka nieziarniczego jest jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn i kobiet.

  • Osoby ryzyko zachorowania na chłoniaka podczas jej trwania wynosi około 1 na 50.

  • Średni wiek osób z chłoniakiem w momencie rozpoznania jest w latach 60-tych. Więcej niż 95 procent przypadków występuje u dorosłych. Niektóre chłoniaka nieziarniczego są powszechne u dzieci.

  • Mieszkańcy Afryki i Azjaci są mniej narażone na rozwój chłoniaka nieziarniczego niż rasy kaukaskiej.