Cambler

Prowadzenie dziennika pęcherza

Wypełnij informacje w ciągu dwóch kolejnych okresów 24-godzinnych. Nagrywać zarówno w dzień jak iw nocy.

  • Rozpoczyna się pierwszego oddawania moczu na wynikające.

  • Rekord ilość wlotowego w uncjach i rodzaj płynu (na przykład, kawa, soki, woda, itp.).

  • Nagraj przybliżoną ilość oddawanego moczu i czas oddawania moczu.

Przyjmowanie płynów

Wydatek płynu

Czas pobrania (AM / PM)

Ilość i rodzaj płynu (oz)

Czas pustki (AM / PM)

Kwota unieważnione (oz)

Przeciek (czas, miejsce, ilość)

Dzień 1

Dzień 2