Cambler

Zmiany stylu życia

Pokonywanie barier ćwiczeń z POChP

Mimo, że wiele osób z przewlekłą obstuctive choroby płuc (POChP) chcą wykonywać, jeden z najtrudniejszych zadań jest miejsce na bariery, które uniemożliwiają im bycie aktywnym.

Oto kilka powodów ludzie nie korzystają. Czy którykolwiek z nich odnosi się do Ciebie? Jeśli nie, to jakie są Twoje powody? Zważyć na fakt, że ćwiczenia mogą przyczynić się do poprawy jakości życia.

Demystify wspólne powody, dla których chorzy na POChP obawiać ćwiczenia ›

Maksymalizacji energii podczas życia z przewlekłą chorobą płuc

Strach duszność może zatrzymać cię od bycia tak aktywne jak kiedyś. Nie musisz żyć w ten sposób. Zarządzania czasem i chodzić sobie pomagają oszczędzać energię i zrobić więcej. To nawet dobrze, jeśli jesteś w oddychaniu czasem. Możesz nauczyć się pracy przez to, nie ograniczając swoje działania.

Zarządzanie czasem

Duszność może codzienne zadania trwa dłużej. Oznacza to, że nie jest tak dużo czasu, aby zrobić to, co lubisz. Można temu zapobiec przez zarządzania czasem.

Pracy przez swój strach, nie ograniczając swoje działania ›