Cambler

10 pytań, aby zwrócić się do lekarza

10 pytań do lekarza o...

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD)

  1. Co powoduje, że POChP? Można go wyleczyć?

  2. Co leków są stosowane w leczeniu COPD? Jak to działa?

  3. Co to jest terapia tlenowa?

  4. Czym jest rehabilitacja oddechowa?

  5. Czy duszność być kontrolowane?

  6. Jakie kroki mogę podjąć, aby utrzymać na POChP z coraz gorzej?

  7. Czy mogę nadal być aktywny?

  8. Ja potrzebuję opiekuna lub pielęgniarkę?

  9. Kto będzie zaangażowany w moją opieką? Czy muszę udać się do lekarza i innych specjalistów?

  10. Kiedy należy skontaktować się z lekarzem lub uzyskać pomoc w nagłych wypadkach?

Notatki pacjentów:

Wpisz swoje pytanie tutaj...