Cambler

Statystyki na temat raka nerki

Niektórzy używają statystyk, aby spróbować dowiedzieć się, ich szanse zachorowania na raka lub na wyleczenie. Statystyki pokazują, co dzieje się z dużymi grupami ludzi. Ponieważ nie ma dwóch takich samych ludzi, nie można ich używać do przewidywania tego, co stanie się z tobą.

Oto niektóre statystyki dotyczące raka nerki z Europejskiego Towarzystwa Onkologii. Są to zarówno dorosłych jak i dzieci, a obie nerki i nowotworów komórek przejściowych:

  • Około 60.920 ludzi w USA powiedział, że będzie mieć raka nerki w 2011 roku.

  • Rak nerki jest częściej u mężczyzn niż u kobiet. Spośród tych przypadkach dodawano około 37120 będzie u mężczyzn. Około 23.800 przypadków będzie u kobiet.

  • Większość osób z rakiem nerki są starsze. Jest to bardzo rzadkie w osób poniżej 45 roku życia. To najczęściej ludzie, którzy 55 lat lub więcej.

  • Około 13.120 ludzi w USA umiera z rakiem nerki w 2011 roku.