Cambler

Zaburzenia oka

Istnieje wiele chorób oka wymagające opieki klinicznej przez lekarza lub innego medycznego. Przedstawiono w poniższej katalogu to tylko niektóre z chorób, na które podajemy krótki opis.

Przegląd chorób oczu

Age-Related Zwyrodnienie plamki (AMD)

Zaćma

Retinopatia cukrzycowa

Jaskra

Błędów refrakcji

Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki