Cambler

Statystyka zapalenie stawów i inne choroby reumatyczne

Poniższe dane statystyczne pochodzą z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Narodowy Instytut artretyzm i choroby mięśniowo-szkieletowe i skóry, część Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH), oraz Fundacji Arthritis:

  • Prawie 47 milionów ludzi w USA cierpi na jakąś formę zapalenia stawów lub objawów przewlekłego zapalenia stawów.

  • Choroby reumatyczne są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród osób w wieku 65 lat i starszych.

  • Około 26,9 mln dorosłych osób w Europie ma najczęściej postać zapalenia stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zwana również chorobą zwyrodnieniową stawów. Większość osób w wieku powyżej 65 lat cierpi na zapalenie kości i stawów, w co najmniej jednym stawie, co czyni tę chorobę najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych.

  • Reumatoidalne zapalenie stawów, najbardziej wyniszczający formą zapalenia stawów, dotyka około 1,3 mln ludzi. Ponadto, średni początek na reumatoidalne zapalenie stawów jest w wieku od 30 do 50 lat.

  • Lupus dotyka kobiety około sześciu do 10 razy częściej niż mężczyźni.

  • Fibromyalgia dotyka około 2 procent do 4 procent populacji Stanów Zjednoczonych.