Cambler

Zaburzenia nastroju

Istnieje wiele zaburzeń nastroju, czasem zwane zaburzenia afektywne - choroby medycznych, które są związane ze zmianami w chemii mózgu i ciała - które wymagają opieki klinicznej psychiatry lub innej służby zdrowia psychicznego. Wymienione w katalogu poniżej to tylko niektóre, dla których podajemy krótki opis.

Przegląd zaburzeń nastroju

Główne Depresja

Manic Depression / Choroba afektywna dwubiegunowa

Dystymię

Sezonowe zaburzenia afektywne

Depresja i samobójstwo