Cambler

Statystyki z rakiem prostaty

Statystyki na temat raka prostaty

Rozważmy następujące statystyki dotyczące raka gruczołu krokowego:

  • Rak prostaty jest najczęściej występującym rakiem u mężczyzn, bez raka skóry.

  • Europejskie Stowarzyszenie Raka (ACS) szacunki na 2011 obejmują około 241 tysięcy nowych przypadków raka prostaty w USA.

  • Rok 2011 szacunki obejmują około 34.000 zgonów z powodu raka prostaty w samych tylko Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn.

  • Wszyscy ludzie są narażeni na raka prostaty. Ryzyko zwiększa się wraz z wiekiem, a w wywiadzie rodzinnym zwiększa ryzyko.

  • African-European mężczyźni są bardziej narażeni na raka prostaty niż mężczyzn rasy kaukaskiej, i są ponad dwa razy częściej umierają na raka prostaty niż mężczyzn rasy kaukaskiej.