Cambler

Przegląd oparzenia

Jakie są oparzenia?

Burns to rodzaj uszkodzenia spowodowane przez energię cieplną, elektryczną, chemiczną lub elektromagnetycznej. Większość wypadków palić wystąpić w domu. Około 75 procent wszystkich oparzeń u dzieci można zapobiec.

Palenie i otwarty ogień są główną przyczyną oparzenia dla osób starszych, a parzenie jest główną przyczyną poparzenia dla dzieci. Zarówno niemowlęta i osoby starsze są na największe ryzyko dla oparzenia.

Jakie są różne rodzaje oparzeń?

Oparzenia zazwyczaj wynika z transferu energii w organizmie. Istnieje wiele rodzajów oparzeń spowodowanych cieplnej, promieniowania, chemicznych lub kontaktu elektrycznego.

  • Oparzenia termiczne - oparzenia na zewnętrznych źródeł ciepła, które podnoszą temperaturę skóry i tkanek i powodują śmierć komórek tkanki lub zwęglenie. Metale, płyny poparzenia gorące, pary i płomieni, gdy przychodzi w kontakcie ze skórą może powodować oparzenia termiczne.

  • oparzenia radiacyjne - oparzenia spowodowane długotrwałym narażeniem na działanie promieni ultrafioletowych słońca lub innych źródeł promieniowania, takich jak X-Ray.

  • oparzenia chemiczne - oparzenia na silnych kwasów, zasad, detergentów lub rozpuszczalników przeznaczonych do kontaktu ze skórą i / lub oczami.

  • Oparzenia elektryczne - poparzenia prądem elektrycznym, albo prądu przemiennego (AC) lub prądu stałego (DC).