Cambler

Szansa nieprawidłowości chromosomów powtórzy: numeryczne, strukturalne (i de novo odziedziczył), mozaicyzm

Jaka jest szansa na nieprawidłowości chromosomów się powtórzyć?

Szansa na nieprawidłowości chromosomów nastąpić w późniejszym okresie ciąży zależy od rodzaju nieprawidłowości chromosomów. Ogólnie, szanse na numerycznym nieprawidłowości chromosomalnych (gdzie liczba chromosomów jest większa lub mniejsza niż całkowita 46 w każdej komórce) zdarzyć się do ponownego użytku, 1 procent lub mniej (poza matczynych ryzyko związane z wiekiem). To oznacza, że ​​jest 99 procent szans Problem chromosom nie powtórzy się w przyszłości ciąży.

Szansa na strukturalnej anomalii chromosomów się stało ponownie zależy od tego, czy nieprawidłowość została strukturalne chromosom dziedziczony od rodzica. Jeśli jedno z rodziców ma ten sam problem budowy chromosomów, to istnieje zwiększone ryzyko (do 100 procent, w zależności od ustaleń chromosomów) na nieprawidłowości chromosomów widać w przyszłej ciąży.

Jeśli strukturalne nieprawidłowości chromosomów jest obecny w jednym z rodziców, ale wyłącznie u dziecka urodzonego z nieprawidłowości, szanse na chromosomie strukturalne nieprawidłowości nie widziano w przyszłej ciąży jest zazwyczaj bardzo niski (mniej niż 1 procent ). Ponieważ problem nie został odziedziczony chromosomu, to jest czasami nazywane de novo (czyli nowy).

Rzadko, de novo problemem strukturalnym jest postrzegane chromosom więcej niż raz w rodzinie. Wynika to, że jeden z rodziców ma mieszaniny typów komórek w jajach (jeśli jest matka) lub plemników (jeśli jest ojciec) tylko. Innymi słowy, chociaż badania chromosomu przeprowadzono z próbki krwi od rodzica było normalne komórki rozrodcze (jaja i spermy) są faktycznie mieszanina niektórych normalnych komórek i komórek o pewnych strukturalnych nieprawidłowości chromosomalnych. Jest także znany jako "zarodkowej mozaikowatości".

Gdy dziecko rodzi się z mozaiki nieprawidłowy chromosom, szansa na mozaiki problemu chromosomu się powtórzyć zależy jak mozaicyzm pochodzi. Jeśli mozaicyzm wynikał z błędu podziału komórek zarówno mejozy i mitozy, szansa jest 1 procent dla tego samego problemu nawrotu w przyszłej ciąży. Jeśli mozaicyzm wynikał z błędu podziału komórek po zapłodnieniu, szansa nawrotu jest jeszcze niższa (mniej niż 1 procent).