Cambler

Klasyfikowanie nowotworu prostaty

Co to jest klasyfikacja raka prostaty?

Kolejnym krokiem w procesie diagnostycznym jest klasyfikacji komórek nowotworowych - dokonywanie pomiaru, jak szybko nowotwór może rosnąć i rozprzestrzeniać. Klasyfikowanie jest wykonywane w laboratorium z komórek pobranych z gruczołu prostaty podczas biopsji. Komórki nowotworowe są mierzone jak ściśle wyglądają jak normalne komórki.

Co to jest system Gleason klasyfikacji raka?

Najczęstszym sposobem klasyfikacji raka prostaty jest System Gleasona. Ten system oceny oparty jest w zakresie liczb od 2 do 10. Niższa liczba, niższy stopień i wolniej nowotwór rośnie. Wyższa punktacja, wyższy stopień guza. Guzów o wysokim stopniu złośliwości rosną szybciej niż guzów o niskiej złośliwości, i są bardziej narażone na przerzuty do innych części ciała.

  • Stopnie mocy 4 oznacza, że komórki rakowe wyglądać bardzo podobne do komórek normalnych i nowotworowych może być mniej agresywne.

  • Stopnie od 5 do 7 są w zakresie pośrednim. Oznacza to, że komórki nowotworowe nie wyglądają jak normalne komórki, i są bardziej skłonni do agresji i rosną szybciej.

  • Stopnie od 8 do 10 wskazuje, że komórki nowotworowe są bardziej narażone na bardzo agresywne wzrostu.