Cambler

Statystyki Endokrynologii

Statystyki dotyczące układu hormonalnego:

Rozważmy następujące statystyki, odnoszą się one do układu hormonalnego:

  • Około 210.000 osób z ostrym zapaleniem trzustki są dopuszczone do szpitali w Europie każdego roku.

  • Choroba Addisona i zespół Cushinga są rzadkie choroby, które wymagają nadnerczy.

  • Choroba Gravesa-Basedowa jest chorobą, która powoduje nadczynność tarczycy (nadczynność tarczycy) i występują u mniej niż 1 procent mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

  • Najczęstszą formą zaburzeń tarczycy, niedoczynność tarczycy (niedoczynność tarczycy), wpływa między jeden procent i dwa procent populacji w społecznościach, gdzie jod jest obfite. Występuje częściej u kobiet starszych, i jest dziesięć razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

  • Nadczynność przytarczyc, w którym jest nadczynność przytarczyc, dotyka około 100000 dorosłych Amerykanów.