Cambler

Choroby neurologiczne

Oprócz mózgu i rdzenia kręgowego, główne narządy układu nerwowego obejmują następujące:

 • Oczy

 • Kłosie

 • Narządy czucia smaku

 • Narządy czucia zapachu

 • Receptory czuciowe umieszczone w skóry, stawów, mięśni i innych części ciała

Choroby neurologiczne są związane z chorobami, urazami, zaburzenia mózgu, nerwów i rdzenia kręgowego. Układ nerwowy jest podatny na różne zaburzenia i może zostać uszkodzony brzmienie:

 • Uraz

 • Zakażenia

 • Zwyrodnienie

 • Wady konstrukcyjne

 • Nowotwory

 • Zaburzenia przepływu krwi

Przedstawiono w poniższej katalogu są pewne neurologiczne choroby, które mogą mieć wpływ rosnących dzieci, dla których podajemy krótki opis.

Bóle głowy

Uraz głowy

Napady padaczkowe i padaczka